حد اکثر 14 روز
بسته به تاریخ سفر
  • اصل پاسپورت
  • یک قطعه عکس 3*4
  • نامه تمکن مالی
350,000

امکان تمدید یا تغییر تاریخ ویزا وجود ندارد

۱۰
۱۰
  • شسیش
  • س
  • شسیش
  • شسیش
20,000