تاریخ های برگزاری تور

Sochi Park Hotel سوچی   Tulip inn rosa khutor

52,930,000
75,500,000
51,750,000
34,630,000

Courtyard by Marriott Sochi Krasnaya Polyana سوچی   Radisson cosmos sochi

58,420,000
80,380,000
57,200,000
34,630,000

Radisson Congress سوچی   Golden tulip rosa khutor

65,130,000
93,190,000
63,910,000
34,630,000

تاریخ های برگزاری تور

Sochi Park Hotel
 • دو تخته: 52,930,000
 • یک تخته: 75,500,000
 • کودک با تخت: 51,750,000
 • کودک بدون تخت: 34,630,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
Courtyard by Marriott Sochi Krasnaya Polyana
 • دو تخته: 58,420,000
 • یک تخته: 80,380,000
 • کودک با تخت: 57,200,000
 • کودک بدون تخت: 34,630,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
Radisson Congress
 • دو تخته: 65,130,000
 • یک تخته: 93,190,000
 • کودک با تخت: 63,910,000
 • کودک بدون تخت: 34,630,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

توضیحات