تاریخ های برگزاری تور

Sadaf دبی

17,700,000
20,300,000
16,000,000
15,300,000

Knight Armour دبی

18,400,000
21,500,000
17,000,000
15,300,000

Orchid دبی

18,450,000
21,700,000
17,000,000
15,300,000

Golden Tulip Deira دبی

19,600,000
23,900,000
18,000,000
15,300,000

Ramada by Wyndham Dubai Deira Hotel دبی

19,800,000
24,300,000
19,000,000
15,300,000

Knight Castle Hotel دبی

19,900,000
24,400,000
19,000,000
15,300,000

city seasons hotel دبی

20,000,000
24,800,000
19,000,000
15,300,000

Best Western Plus Pearl Creek دبی

20,600,000
26,000,000
19,000,000
15,300,000

ASIANA GRAND دبی

20,600,000
25,800,000
19,000,000
15,300,000

Carlton Tower دبی

21,000,000
26,800,000
20,000,000
15,300,000

avani deira dubai دبی

21,500,000
27,600,000
20,000,000
15,300,000

Media Rotana hotel دبی

22,000,000
28,800,000
21,000,000
15,300,000

The Tower Plaza دبی

22,100,000
28,800,000
21,000,000
16,000,000

Moscow Hotel دبی

22,300,000
29,500,000
21,000,000
15,300,000

Khalidia Palace Hotel Dubai دبی

22,700,000
30,200,000
21,000,000
15,300,000

Canal central دبی

23,400,000
32,000,000
22,000,000
16,000,000

Towers Rotana دبی

24,000,000
32,500,000
22,000,000
15,500,000

Golden Sands Hotel Creek دبی

24,500,000
33,500,000
23,000,000
15,300,000

hayatt regency دبی

24,500,000
33,800,000
22,000,000
15,300,000

Gevora دبی

24,500,000
33,600,000
22,000,000
15,300,000

Residence Inn by Marriott Sheikh Zayed Road دبی

25,000,000
35,000,000
24,000,000
15,500,000

Grand Cosmopolitan Hotel دبی

26,500,000
37,500,000
25,000,000
15,500,000

Swissotel Al Ghurair دبی

26,500,000
37,500,000
25,000,000
15,500,000

Paramount Hotel Dubai دبی

27,600,000
40,000,000
25,000,000
15,500,000

metropolitan دبی

28,100,000
41,000,000
27,000,000
15,300,000

Grand Millennium Dubai دبی

28,500,000
42,000,000
26,000,000
15,500,000

25hours Hotel One Central دبی

29,500,000
43,500,000
28,000,000
15,500,000

تاریخ های برگزاری تور

Sadaf
 • دو تخته: 17,700,000
 • یک تخته: 20,300,000
 • کودک با تخت: 16,000,000
 • کودک بدون تخت: 15,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
Knight Armour
 • دو تخته: 18,400,000
 • یک تخته: 21,500,000
 • کودک با تخت: 17,000,000
 • کودک بدون تخت: 15,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
Orchid
 • دو تخته: 18,450,000
 • یک تخته: 21,700,000
 • کودک با تخت: 17,000,000
 • کودک بدون تخت: 15,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
Golden Tulip Deira
 • دو تخته: 19,600,000
 • یک تخته: 23,900,000
 • کودک با تخت: 18,000,000
 • کودک بدون تخت: 15,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
Ramada by Wyndham Dubai Deira Hotel
 • دو تخته: 19,800,000
 • یک تخته: 24,300,000
 • کودک با تخت: 19,000,000
 • کودک بدون تخت: 15,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
Knight Castle Hotel
 • دو تخته: 19,900,000
 • یک تخته: 24,400,000
 • کودک با تخت: 19,000,000
 • کودک بدون تخت: 15,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
city seasons hotel
 • دو تخته: 20,000,000
 • یک تخته: 24,800,000
 • کودک با تخت: 19,000,000
 • کودک بدون تخت: 15,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
Best Western Plus Pearl Creek
 • دو تخته: 20,600,000
 • یک تخته: 26,000,000
 • کودک با تخت: 19,000,000
 • کودک بدون تخت: 15,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ASIANA GRAND
 • دو تخته: 20,600,000
 • یک تخته: 25,800,000
 • کودک با تخت: 19,000,000
 • کودک بدون تخت: 15,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
Carlton Tower
 • دو تخته: 21,000,000
 • یک تخته: 26,800,000
 • کودک با تخت: 20,000,000
 • کودک بدون تخت: 15,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
avani deira dubai
 • دو تخته: 21,500,000
 • یک تخته: 27,600,000
 • کودک با تخت: 20,000,000
 • کودک بدون تخت: 15,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
Media Rotana hotel
 • دو تخته: 22,000,000
 • یک تخته: 28,800,000
 • کودک با تخت: 21,000,000
 • کودک بدون تخت: 15,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
The Tower Plaza
 • دو تخته: 22,100,000
 • یک تخته: 28,800,000
 • کودک با تخت: 21,000,000
 • کودک بدون تخت: 16,000,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
Moscow Hotel
 • دو تخته: 22,300,000
 • یک تخته: 29,500,000
 • کودک با تخت: 21,000,000
 • کودک بدون تخت: 15,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
Khalidia Palace Hotel Dubai
 • دو تخته: 22,700,000
 • یک تخته: 30,200,000
 • کودک با تخت: 21,000,000
 • کودک بدون تخت: 15,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
Canal central
 • دو تخته: 23,400,000
 • یک تخته: 32,000,000
 • کودک با تخت: 22,000,000
 • کودک بدون تخت: 16,000,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
Towers Rotana
 • دو تخته: 24,000,000
 • یک تخته: 32,500,000
 • کودک با تخت: 22,000,000
 • کودک بدون تخت: 15,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
Golden Sands Hotel Creek
 • دو تخته: 24,500,000
 • یک تخته: 33,500,000
 • کودک با تخت: 23,000,000
 • کودک بدون تخت: 15,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
hayatt regency
 • دو تخته: 24,500,000
 • یک تخته: 33,800,000
 • کودک با تخت: 22,000,000
 • کودک بدون تخت: 15,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
Gevora
 • دو تخته: 24,500,000
 • یک تخته: 33,600,000
 • کودک با تخت: 22,000,000
 • کودک بدون تخت: 15,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
Residence Inn by Marriott Sheikh Zayed Road
 • دو تخته: 25,000,000
 • یک تخته: 35,000,000
 • کودک با تخت: 24,000,000
 • کودک بدون تخت: 15,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
Grand Cosmopolitan Hotel
 • دو تخته: 26,500,000
 • یک تخته: 37,500,000
 • کودک با تخت: 25,000,000
 • کودک بدون تخت: 15,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
Swissotel Al Ghurair
 • دو تخته: 26,500,000
 • یک تخته: 37,500,000
 • کودک با تخت: 25,000,000
 • کودک بدون تخت: 15,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
Paramount Hotel Dubai
 • دو تخته: 27,600,000
 • یک تخته: 40,000,000
 • کودک با تخت: 25,000,000
 • کودک بدون تخت: 15,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
metropolitan
 • دو تخته: 28,100,000
 • یک تخته: 41,000,000
 • کودک با تخت: 27,000,000
 • کودک بدون تخت: 15,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
Grand Millennium Dubai
 • دو تخته: 28,500,000
 • یک تخته: 42,000,000
 • کودک با تخت: 26,000,000
 • کودک بدون تخت: 15,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
25hours Hotel One Central
 • دو تخته: 29,500,000
 • یک تخته: 43,500,000
 • کودک با تخت: 28,000,000
 • کودک بدون تخت: 15,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

توضیحات