پرستاره مشهد

2,475,000

انقلاب مشهد

2,520,000

هتل آپادانا مشهد

2,560,000

کوثر مشهد

2,785,000

فدک الزهرا مشهد

3,275,000

سارینا مشهد

3,470,000

سهند مشهد

3,595,000

کیانا مشهد

3,940,000

کوثر مشهد

0

فدک الزهرا مشهد

0

سهند مشهد

0

کیانا مشهد

0

انقلاب مشهد

0

پرستاره مشهد

0

هتل آپادانا مشهد

0

سارینا مشهد

0

تاریخ های برگزاری تور

پرستاره
انقلاب
هتل آپادانا
کوثر
فدک الزهرا
سارینا
سهند
کیانا
فدک الزهرا
انقلاب
پرستاره
هتل آپادانا
سارینا

خدمات تور

پرواز رفت و برگشت

سه شب اقامت در هتل

توضیحات

این تور با تعداد شب های بیشتر، تاریخ دیگر و بر روی هتل های درخواستی شما هم قابل اجراست.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره مستقیم خانم نسیم صادق زاده 09353174946 تماس بگیرید.