ارم قشم

3,590,000
3,390,000
3,250,000
2,650,000

ارم قشم

3,590,000
3,390,000
3,250,000
2,650,000

ارم قشم

3,590,000
3,390,000
3,250,000
2,650,000

ارم قشم

3,590,000
3,390,000
3,250,000
2,650,000

ارم قشم

3,590,000
3,390,000
3,250,000
2,650,000

ارم قشم

3,590,000
3,390,000
3,250,000
2,650,000

تاریخ های برگزاری تور

ارم
 • دو تخته: 3,590,000
 • سه تخته: 3,390,000
 • چهار تخته: 3,250,000
 • کودک بدون تخت: 2,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم
 • دو تخته: 3,590,000
 • سه تخته: 3,390,000
 • چهار تخته: 3,250,000
 • کودک بدون تخت: 2,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم
 • دو تخته: 3,590,000
 • سه تخته: 3,390,000
 • چهار تخته: 3,250,000
 • کودک بدون تخت: 2,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم
 • دو تخته: 3,590,000
 • سه تخته: 3,390,000
 • چهار تخته: 3,250,000
 • کودک بدون تخت: 2,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم
 • دو تخته: 3,590,000
 • سه تخته: 3,390,000
 • چهار تخته: 3,250,000
 • کودک بدون تخت: 2,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم
 • دو تخته: 3,590,000
 • سه تخته: 3,390,000
 • چهار تخته: 3,250,000
 • کودک بدون تخت: 2,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

 • پرواز رفت و برگشت
 • 3شب و 4روز اقامت همراه با صبحانه

توضیحات

 • تمامی نرخ ها به تومان می باشد.
 • تور بصورت چارتر و غیرقابل استرداد می باشد.
 • نرخ کودک زیر2سال 350.000 تومان می باشد.
 • ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.