گلدیس کیش

950,000
920,000
950,000
800,000

سوئیت ارم کیش

1,010,000
0
1,010,000
800,000

فلامینگو کیش   ویلایی

1,120,000
1,080,000
1,120,000
800,000

ارم بزرگ کیش

1,160,000
0
1,160,000
800,000

لیلیوم کیش

1,210,000
1,110,000
1,210,000
800,000

بین المللی کیش کیش   گشت جزیره رایگان

1,210,000
1,210,000
1,210,000
800,000

پارمیس کیش   رو به دریا،سرو عصرانه رایگان

1,250,000
1,170,000
1,250,000
800,000

ایران کیش   سرو عصرانه رایگان

1,290,000
1,260,000
1,290,000
800,000

دریایی ترنج کیش   صبحانه (در اتاق ميهمان)،ناهار (منوي انتخابي )، واليبال ساحلي،ترانسفر رفت و برگشت ،اينترنت،سرويس به مراکز خريد،استخر و سوناي بخار و جکوزي،سالن بيليارد و بازي

3,060,000
0
3,060,000
800,000

گلدیس کیش

950,000
920,000
950,000
800,000

سوئیت ارم کیش

1,010,000
0
1,010,000
800,000

فلامینگو کیش   ویلایی

1,120,000
1,080,000
1,120,000
800,000

ارم بزرگ کیش

1,160,000
0
1,160,000
800,000

لیلیوم کیش

1,210,000
1,110,000
1,210,000
800,000

بین المللی کیش کیش   گشت جزیره رایگان

1,210,000
1,210,000
1,210,000
800,000

پارمیس کیش   رو به دریا،سرو عصرانه رایگان

1,250,000
1,170,000
1,250,000
800,000

ایران کیش   سرو عصرانه رایگان

1,290,000
1,260,000
1,290,000
800,000

دریایی ترنج کیش   صبحانه (در اتاق ميهمان)،ناهار (منوي انتخابي )، واليبال ساحلي،ترانسفر رفت و برگشت ،اينترنت،سرويس به مراکز خريد،استخر و سوناي بخار و جکوزي،سالن بيليارد و بازي

3,060,000
0
3,060,000
800,000

گلدیس کیش

950,000
920,000
950,000
800,000

سوئیت ارم کیش

1,010,000
0
1,010,000
800,000

فلامینگو کیش   ویلایی

1,120,000
1,080,000
1,120,000
800,000

ارم بزرگ کیش

1,160,000
0
1,160,000
800,000

لیلیوم کیش

1,210,000
1,110,000
1,210,000
800,000

بین المللی کیش کیش   گشت جزیره رایگان

1,210,000
1,210,000
1,210,000
800,000

پارمیس کیش   رو به دریا،سرو عصرانه رایگان

1,250,000
1,170,000
1,250,000
800,000

ایران کیش   سرو عصرانه رایگان

1,290,000
1,260,000
1,290,000
800,000

دریایی ترنج کیش   صبحانه (در اتاق ميهمان)،ناهار (منوي انتخابي )، واليبال ساحلي،ترانسفر رفت و برگشت ،اينترنت،سرويس به مراکز خريد،استخر و سوناي بخار و جکوزي،سالن بيليارد و بازي

3,060,000
0
3,060,000
800,000

تاریخ های برگزاری تور

گلدیس
 • دو تخته: 950,000
 • سه تخته: 920,000
 • کودک با تخت: 950,000
 • کودک بدون تخت: 800,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سوئیت ارم
 • دو تخته: 1,010,000
 • سه تخته: 0
 • کودک با تخت: 1,010,000
 • کودک بدون تخت: 800,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
فلامینگو
 • دو تخته: 1,120,000
 • سه تخته: 1,080,000
 • کودک با تخت: 1,120,000
 • کودک بدون تخت: 800,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم بزرگ
 • دو تخته: 1,160,000
 • سه تخته: 0
 • کودک با تخت: 1,160,000
 • کودک بدون تخت: 800,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لیلیوم
 • دو تخته: 1,210,000
 • سه تخته: 1,110,000
 • کودک با تخت: 1,210,000
 • کودک بدون تخت: 800,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بین المللی کیش
 • دو تخته: 1,210,000
 • سه تخته: 1,210,000
 • کودک با تخت: 1,210,000
 • کودک بدون تخت: 800,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارمیس
 • دو تخته: 1,250,000
 • سه تخته: 1,170,000
 • کودک با تخت: 1,250,000
 • کودک بدون تخت: 800,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ایران
 • دو تخته: 1,290,000
 • سه تخته: 1,260,000
 • کودک با تخت: 1,290,000
 • کودک بدون تخت: 800,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
دریایی ترنج
 • دو تخته: 3,060,000
 • سه تخته: 0
 • کودک با تخت: 3,060,000
 • کودک بدون تخت: 800,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
گلدیس
 • دو تخته: 950,000
 • سه تخته: 920,000
 • کودک با تخت: 950,000
 • کودک بدون تخت: 800,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سوئیت ارم
 • دو تخته: 1,010,000
 • سه تخته: 0
 • کودک با تخت: 1,010,000
 • کودک بدون تخت: 800,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
فلامینگو
 • دو تخته: 1,120,000
 • سه تخته: 1,080,000
 • کودک با تخت: 1,120,000
 • کودک بدون تخت: 800,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم بزرگ
 • دو تخته: 1,160,000
 • سه تخته: 0
 • کودک با تخت: 1,160,000
 • کودک بدون تخت: 800,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لیلیوم
 • دو تخته: 1,210,000
 • سه تخته: 1,110,000
 • کودک با تخت: 1,210,000
 • کودک بدون تخت: 800,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بین المللی کیش
 • دو تخته: 1,210,000
 • سه تخته: 1,210,000
 • کودک با تخت: 1,210,000
 • کودک بدون تخت: 800,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارمیس
 • دو تخته: 1,250,000
 • سه تخته: 1,170,000
 • کودک با تخت: 1,250,000
 • کودک بدون تخت: 800,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ایران
 • دو تخته: 1,290,000
 • سه تخته: 1,260,000
 • کودک با تخت: 1,290,000
 • کودک بدون تخت: 800,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
دریایی ترنج
 • دو تخته: 3,060,000
 • سه تخته: 0
 • کودک با تخت: 3,060,000
 • کودک بدون تخت: 800,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
گلدیس
 • دو تخته: 950,000
 • سه تخته: 920,000
 • کودک با تخت: 950,000
 • کودک بدون تخت: 800,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سوئیت ارم
 • دو تخته: 1,010,000
 • سه تخته: 0
 • کودک با تخت: 1,010,000
 • کودک بدون تخت: 800,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
فلامینگو
 • دو تخته: 1,120,000
 • سه تخته: 1,080,000
 • کودک با تخت: 1,120,000
 • کودک بدون تخت: 800,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم بزرگ
 • دو تخته: 1,160,000
 • سه تخته: 0
 • کودک با تخت: 1,160,000
 • کودک بدون تخت: 800,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لیلیوم
 • دو تخته: 1,210,000
 • سه تخته: 1,110,000
 • کودک با تخت: 1,210,000
 • کودک بدون تخت: 800,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بین المللی کیش
 • دو تخته: 1,210,000
 • سه تخته: 1,210,000
 • کودک با تخت: 1,210,000
 • کودک بدون تخت: 800,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارمیس
 • دو تخته: 1,250,000
 • سه تخته: 1,170,000
 • کودک با تخت: 1,250,000
 • کودک بدون تخت: 800,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ایران
 • دو تخته: 1,290,000
 • سه تخته: 1,260,000
 • کودک با تخت: 1,290,000
 • کودک بدون تخت: 800,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
دریایی ترنج
 • دو تخته: 3,060,000
 • سه تخته: 0
 • کودک با تخت: 3,060,000
 • کودک بدون تخت: 800,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

 • پرواز رفت و برگشت
 • 2شب و 3روز اقامت همراه با صبحانه،ناهار(طبق سرویس هتل)
 • ترانسفر استقبال

توضیحات

 • تور بصورت چارتر و غیرقابل استرداد می باشد.
 • امکان رزرو سایر هتل ها به درخواست وجود دارد.
 • طبق قوانین هتل ها،تحویل اتاق ساعت 14 و تخلیه اتاق ساعت 12 صورت می گیرد.
 • هزینه تور برای کودکان بالای 5 سال،کامل محسوب می شود.
 • داشتن مدارک شناسایی معتبر جهت پذیرش در هتل الزامی میباشد.