کوثر مشهد

650,000
650,000
50,000
550,000

ارگ مشهد

670,000
670,000
60,000
550,000

جواهری مشهد

730,000
730,000
90,000
550,000

کارن مشهد

770,000
770,000
110,000
550,000

فردوس مشهد

810,000
810,000
130,000
550,000

کیانا مشهد   استقبال رایگان

950,000
950,000
200,000
550,000

سی نور مشهد

1,050,000
1,030,000
250,000
550,000

قصر طلایی مشهد   صبحانه،استقبال رایگان

1,250,000
1,250,000
350,000
550,000

کوثر مشهد

650,000
650,000
50,000
550,000

ارگ مشهد

670,000
670,000
60,000
550,000

جواهری مشهد

730,000
730,000
90,000
550,000

کارن مشهد

770,000
770,000
110,000
550,000

فردوس مشهد

810,000
810,000
130,000
550,000

کیانا مشهد   استقبال رایگان

950,000
950,000
200,000
550,000

سی نور مشهد

1,050,000
1,030,000
250,000
550,000

قصر طلایی مشهد   صبحانه،استقبال رایگان

1,250,000
1,250,000
350,000
550,000

تاریخ های برگزاری تور

کوثر
 • دو تخته: 650,000
 • سه تخته: 650,000
 • شب اضافه: 50,000
 • کودک بدون تخت: 550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 670,000
 • سه تخته: 670,000
 • شب اضافه: 60,000
 • کودک بدون تخت: 550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهری
 • دو تخته: 730,000
 • سه تخته: 730,000
 • شب اضافه: 90,000
 • کودک بدون تخت: 550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کارن
 • دو تخته: 770,000
 • سه تخته: 770,000
 • شب اضافه: 110,000
 • کودک بدون تخت: 550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
فردوس
 • دو تخته: 810,000
 • سه تخته: 810,000
 • شب اضافه: 130,000
 • کودک بدون تخت: 550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 950,000
 • سه تخته: 950,000
 • شب اضافه: 200,000
 • کودک بدون تخت: 550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 1,050,000
 • سه تخته: 1,030,000
 • شب اضافه: 250,000
 • کودک بدون تخت: 550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
قصر طلایی
 • دو تخته: 1,250,000
 • سه تخته: 1,250,000
 • شب اضافه: 350,000
 • کودک بدون تخت: 550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کوثر
 • دو تخته: 650,000
 • سه تخته: 650,000
 • شب اضافه: 50,000
 • کودک بدون تخت: 550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 670,000
 • سه تخته: 670,000
 • شب اضافه: 60,000
 • کودک بدون تخت: 550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهری
 • دو تخته: 730,000
 • سه تخته: 730,000
 • شب اضافه: 90,000
 • کودک بدون تخت: 550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کارن
 • دو تخته: 770,000
 • سه تخته: 770,000
 • شب اضافه: 110,000
 • کودک بدون تخت: 550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
فردوس
 • دو تخته: 810,000
 • سه تخته: 810,000
 • شب اضافه: 130,000
 • کودک بدون تخت: 550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 950,000
 • سه تخته: 950,000
 • شب اضافه: 200,000
 • کودک بدون تخت: 550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 1,050,000
 • سه تخته: 1,030,000
 • شب اضافه: 250,000
 • کودک بدون تخت: 550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
قصر طلایی
 • دو تخته: 1,250,000
 • سه تخته: 1,250,000
 • شب اضافه: 350,000
 • کودک بدون تخت: 550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

 • بلیت رفت و برگشت هواپیما
 •  ۲شب و ۳روز اقامت در هتل همراه با صبحانه،ناهار،شام(طبق سرویس هتل)
 • بیمه مسافرتی 

توضیحات

 • تور به صورت چارتر بوده و هزینه پرداخت شده غیرقابل استرداد است.
 • امکان رزرو سایر هتل‌ها به درخواست مسافر وجود دارد.
 • طبق قوانین هتل‌ها و اقامتگاه‌ها، تحویل محل اقامت و اتاق ساعت 14:00 و تخلیه آن ساعت 12:00 صورت می‌گیرد.
 • نرخ کودک زیر 2سال 150.000 تومان می باشد.