• قیمت: ۱۸۰٫۰۰۰ تومان
  • مدت : ۲ شب و ۳ روز

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتل قیمت دو تخته قیمت سه تخته کودک با تخت کودک بدون تخت
هتل فرهاد (مشهد)
صبحانه ۱۸۰٫۰۰۰ ۱۸۰٫۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰
هتل آپارتمان سعدی (مشهد)
صبحانه - ناهار -شام ۲۲۵٫۰۰۰ ۲۲۵٫۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰
هتل آپارتمان پارادایس (مشهد)
صبحانه - ناهار -شام ۲۴۵٫۰۰۰ ۲۴۵٫۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰
هتل آپارتمان ابریشم(مشهد)
صبحانه - ناهار -شام ۲۸۵٫۰۰۰ ۲۸۵٫۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰
هتل کارن (مشهد)
صبحانه - ناهار -شام ۳۲۵٫۰۰۰ ۳۲۵٫۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰
هتل نسیم (مشهد)
صبحانه - ناهار -شام ۳۵۵٫۰۰۰ ۳۵۵٫۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰
هتل سهند ( مشهد)
صبحانه - ناهار -شام ۲۸۵٫۰۰۰ ۲۸۵٫۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰
هتل سراج (مشهد)
صبحانه - ناهار -شام ۲۸۵٫۰۰۰ ۲۸۵٫۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰
هتل کیانا(مشهد)
صبحانه - ناهار -شام ۴۸۵٫۰۰۰ ۴۸۵٫۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰
هتل رضویه (مشهد)
صبحانه - ناهار -شام ۴۴۵٫۰۰۰ ۴۴۵٫۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰
هتل قصر طلایی (مشهد)
صبحانه ۶۴۵٫۰۰۰ ۶۴۵٫۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰

تور زمینی مشهد ویژه اردیبهشت 

2 شب و 3 روز 

ساعت رفت: 04:25

ساعت برگشت: 13:30

تاریخهای برگزاری تور: 30 و 31 اردیبهشت 

قطار 6 تخته 

تمامی نرخ ها بر حسب تومان می باشد.

 

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: