• قیمت: ۴۴۰٫۰۰۰ تومان
  • مدت : ۲ شب و ۳ روز

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتل قیمت دو تخته قیمت سه تخته کودک با تخت کودک بدون تخت
هتل فرهاد (مشهد)
صبحانه ۴۴۰٫۰۰۰ ۴۴۰٫۰۰۰ ۳۷۰٫۰۰۰
هتل آپارتمان سعدی (مشهد)
صبحانه - ناهار - شام ۴۷۵٫۰۰۰ ۴۷۵٫۰۰۰ ۳۷۰٫۰۰۰
هتل آپارتمان پارادایس (مشهد)
صبحانه - ناهار - شام ۴۹۵٫۰۰۰ ۴۹۵٫۰۰۰ ۳۷۰٫۰۰۰
هتل آپارتمان گلاره (مشهد)
صبحانه - ناهار - شام ۵۲۵٫۰۰۰ ۵۲۵٫۰۰۰ ۳۷۰٫۰۰۰
هتل سهند ( مشهد)
صبحانه - ناهار - شام ۵۴۰٫۰۰۰ ۵۴۰٫۰۰۰ ۳۷۰٫۰۰۰
هتل آپارتمان ابریشم(مشهد)
صبحانه - ناهار - شام ۵۴۵٫۰۰۰ ۵۴۵٫۰۰۰ ۳۷۰٫۰۰۰
هتل کارن (مشهد)
صبحانه - ناهار - شام ۵۷۵٫۰۰۰ ۵۷۵٫۰۰۰ ۳۷۰٫۰۰۰
هتل نسیم (مشهد)
صبحانه - ناهار - شام ۶۰۵٫۰۰۰ ۶۰۵٫۰۰۰ ۳۷۰٫۰۰۰
هتل منجی(مشهد)
صبحانه - ناهار - شام ۶۳۵٫۰۰۰ ۶۳۵٫۰۰۰ ۳۷۰٫۰۰۰
هتل آدینا (مشهد)
صبحانه - ناهار - شام ۶۷۵٫۰۰۰ ۶۷۵٫۰۰۰ ۳۷۰٫۰۰۰
هتل رضویه (مشهد)
صبحانه - ناهار - شام ۷۰۵٫۰۰۰ ۷۰۵٫۰۰۰ ۳۷۰٫۰۰۰
هتل کیانا(مشهد)
صبحانه - ناهار - شام ۷۴۰٫۰۰۰ ۷۴۰٫۰۰۰ ۳۷۰٫۰۰۰
هتل الماس 1 (مشهد)
صبحانه - ناهار - شام ۸۱۵٫۰۰۰ ۸۱۵٫۰۰۰ ۳۷۰٫۰۰۰
هتل الماس 2 (مشهد)
صبحانه - ناهار - شام ۸۲۰٫۰۰۰ ۸۲۰٫۰۰۰ ۳۷۰٫۰۰۰
هتل قصر طلایی (مشهد)
صبحانه ۸۹۵٫۰۰۰ ۸۹۵٫۰۰۰ ۳۷۰٫۰۰۰
هتل درویشی (مشهد)
صبحانه ۹۵۰٫۰۰۰ ۸۵۰٫۰۰۰ ۳۷۰٫۰۰۰

توضیحات تور:

زمان برگزاری: 27 – 28 – 29 اردیبهشت

تمامی نرخ ها بر حسب تومان می باشد.

رفت : 14:50

برگشت :21:30 

 

 

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: