• قیمت: 590.000 تومان
  • مدت : 4 شب و 5 روز

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتلخدمات هتلقیمت دو تختهقیمت یک تختهکودک با تختکودک بدون تخت
هتل خاتم
صبحانه - استقبال - گشت جزیره620.000590.000500.000
هتل گاردنیا
صبحانه - استقبال - گشت جزیره610.000595.000500.000
هتل پارس نیک
صبحانه - استقبال - گشت جزیره635.000625.000500.000
هتل سانرایز
صبحانه - شام-استقبال - گشت جزیره670.000630.000500.000
صبحانه - شام -استقبال - گشت جزیره675.000635.000500.000
هتل لوتوس (کیش)
صبحانه - استقبال - گشت جزیره680.000660.000500.000
هتل گراند
صبحانه - استقبال - گشت جزیره730.000785.000500.000
هتل آریان (کیش)
صبحانه - استقبال - گشت جزیره860.000800.000500.000
هتل ارم بزرگ (کیش)
صبحانه - ناهار -استقبال - گشت جزیره800.000740.000500.000
صبحانه - استقبال - گشت جزیره1.020.000910.000500.000
هتل پانوراما(کیش)
صبحانه - استقبال - گشت جزیره1.130.0001.040.000500.000
هتل کوروش
صبحانه - استقبال - گشت جزیره1.240.0001.200.000500.000
شایان
صبحانه - استقبال - گشت جزیره1.310.0001.100.000500.000
هتل داریوش (کیش)
صبحانه - ناهار استقبال - گشت جزیره1.670.0001.590.000500.000

توضیحات:

4 شب و 5 روز

رفت: 17:30 زاگرس برگشت 13:05 ایر تور

تاریخ برگزاری: 6مهر

تمامی نرخ ها بر حسب تومان می باشد.

 

 

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: