• قیمت: 790.000 تومان
  • مدت : 2 شب و 3 روز

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتلخدمات هتلقیمت دو تختهقیمت سه تختهکودک با تختکودک بدون تخت
هتل آپارتمان آذر( مشهد)
صبحانه ناهار شام810.000790.000670.000
هتل آپارتمان سعدی (مشهد)
صبحانه ناهار شام850.000850.000670.000
هتل آپارتمان مهتاب (مشهد)
صبحانه ناهار شام855.000855.000670.000
هتل آپارتمان پارادایس (مشهد)
صبحانه ناهار شام870.000870.000670.000
هتل سهند ( مشهد)
صبحانه ناهار شام930.000930.000670.000
هتل کوثر (مشهد)
صبحانه ناهار شام960.000950.000670.000
هتل جواهری (مشهد)
صبحانه ناهار شام965.000960.000670.000
هتل آپارتمان ابریشم(مشهد)
صبحانه ناهار شام980.000960.000670.000
هتل کارن (مشهد)
صبحانه ناهار شام1.000.0001.000.000670.000
هتل کیانا(مشهد)
صبحانه ناهار شام1.170.0001.170.000670.000
الماس 1 (مشهد)
صبحانه ناهار شام1.300.0001.300.000670.000
هتل الماس 2 (مشهد)
صبحانه1.270.0001.210.000670.000
هتل قصر طلایی (مشهد)
صبحانه1.360.0001.240.000670.000
هتل درویشی (مشهد)
صبحانه1.315.0001.210.000670.000

توضیحات تور:

2 شب و 3 روز

رفت :  14:30 (هواپیمایی تابان )

برگشت : 22:30 (هواپیمایی آتا)

صبحانه – ناهار – شام

تاریخ برگزاری : 14 و 15 تیر 

تمامی نرخ ها بر حسب تومان می باشد.

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: