• قیمت: ۷۱۵٫۰۰۰ تومان
  • مدت : ۳ شب و ۴ روز

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتل قیمت دو تخته قیمت سه تخته کودک با تخت کودک بدون تخت
هتل آپارتمان آذر( مشهد)
صبحانه ناهار شام ۷۱۵٫۰۰۰ ۷۱۵٫۰۰۰ ۵۸۰٫۰۰۰
هتل آپارتمان سعدی (مشهد)
صبحانه ناهار شام ۷۴۵٫۰۰۰ ۷۴۵٫۰۰۰ ۵۸۰٫۰۰۰
هتل آپارتمان پارادایس (مشهد)
صبحانه ناهار شام ۷۶۰٫۰۰۰ ۷۶۰٫۰۰۰ ۵۸۰٫۰۰۰
هتل سهند ( مشهد)
صبحانه ناهار شام ۸۲۰٫۰۰۰ ۸۲۰٫۰۰۰ ۵۸۰٫۰۰۰
هتل سارینا(مشهد)
صبحانه ۷۶۰٫۰۰۰ ۷۶۰٫۰۰۰ ۵۸۰٫۰۰۰
هتل کوثر (مشهد)
صبحانه ناهار شام ۸۸۰٫۰۰۰ ۸۵۰٫۰۰۰ ۵۸۰٫۰۰۰
هتل کارن (مشهد)
صبحانه ناهار شام ۹۱۰٫۰۰۰ ۹۱۰٫۰۰۰ ۵۸۰٫۰۰۰
هتل آپارتمان ابریشم(مشهد)
صبحانه ناهار شام ۹۲۵٫۰۰۰ ۸۹۵٫۰۰۰ ۵۸۰٫۰۰۰
هتل جواهری (مشهد)
صبحانه ناهار شام ۹۴۰٫۰۰۰ ۹۴۰٫۰۰۰ ۵۸۰٫۰۰۰
هتل کیانا(مشهد)
صبحانه ناهار شام ۱٫۱۸۰٫۰۰۰ ۱٫۱۸۰٫۰۰۰ ۵۸۰٫۰۰۰
هتل درویشی (مشهد)
صبحانه ۱٫۲۲۵٫۰۰۰ ۱٫۲۴۰٫۰۰۰ ۵۸۰٫۰۰۰
هتل قصر طلایی (مشهد)
صبحانه ۱٫۲۶۰٫۰۰۰ ۱٫۱۶۰٫۰۰۰ ۵۸۰٫۰۰۰

توضیحات تور:

3شب و 4 روز 

صبحانه – ناهار – شام

ساعت رفت: 08:00 

ساعت برگشت: 22:45

ویژه 15 الی 18 مهر ماه

تمامی نرخ ها بر حسب تومان می باشد.

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: