• قیمت: ۷۱۵٫۰۰۰ تومان
  • مدت : ۲ شب / ۳ شب

هتل

2 تخته

3 تخته

2 شب

3 شب

2 شب

3 شب

سان رایز

730.000 تومان

820.000 تومان

715.000 تومان

800.000 تومان

لوتوس

740.000 تومان

700.000 تومان

720.000 تومان

680.000 تومان

پارسیان

750.000 تومان

850.000 تومان

720.000 تومان

800.000 تومان

پارمیدا

830.000 تومان

955.000 تومان

800.000 تومان

920.000 تومان

شایگان

950.000 تومان

1.150.000 تومان

850.000 تومان

1.000.000 تومان

ویدا

1.230.000 تومان

1.435.000 تومان

1.200.000 تومان

1.330.000 تومان

داریوش

1.450.000 تومان

1.900.000 تومان

1.400.000 تومان

1.850.000 تومان

خدمات: بلیط رفت و برگشت – استقبال فرودگاهی – گشت جزیره

احتمال افزایش نرخ بر اساس انتخاب روز و تاریخ وجود دارد.