• قیمت: ۵۰۰٫۰۰۰ تومان
  • مدت : ۳ روزه
  • تاریخ برگزاری : پاییز 97

برنامه سفر:

محل حرکت: پایانه، فرودگاه مهر آباد

زمان حرکت: همه روزه

(یک ساعت قبل از زمان مندرج در بلیط حضور داشته باشید)

وسیله نقلیه اصلی: اتوبوس VIP،هواپیما

خدمات:

سهم آژانس وعده غذا شامل: 2 وعده صبحانه
سهم مسافر 5 وعده غذا شامل: 3 وعده ناهار، 2 وعده شام
 

جاذبه ها:

گشت های داخل کرمانشاه:

طاق بستان، تکیه معاون الملک، بازار سنتی و خرید سوغات

گشت های خارج کرمانشاه:

مجموعه ثبت شده جهانی بیستون (مجسمه هرکول، کتیبه داریوش، دیواره فرهاد تراش و کاخ خسرو)