• قیمت: 990 یورو + نرخ پرواز
  • مدت : 4 شب و 5 روز
  • تاریخ برگزاری : 1397/08/29
  • خدمات تور : ویزا،پرواز،هتل،ترانسفر فرودگاهی و بین شهری،بلیت ورودی نمایشگاه،ترانسفر نمایشگاه و گشت شهری(درصورت به حدنصاب رسیدن گروه)،بیمه مسافرتی

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتلخدمات هتلقیمت دو تختهقیمت یک تختهکودک با تخت (4 تا 11 سال)کودک بدون تخت (2 تا 4 سال)
BB990 یورو + نرخ پرواز1890 یورو +
نرخ پرواز
890 یورو +
نرخ پرواز
390 یورو +
نرخ پرواز

 

جزییات تور ایتالیا پرستو سیر

نرخ کودک زیر2سال 990/000 تومان می باشد.

درصورت عدم صدور روادید از طرف سفارت مربوطه 10%مبلغ ریالی تور و هزینه های مربوط به ترجمه کسر و مابقی مسترد می گردد.

پرداخت50%مبلغ توردرهنگام ثبت نام الزامی می باشد.

درصورت افزایش نرخ بلیت هواپیما قبل از حرکت تور،تفاوت آن از مسافردریافت خواهدشد.

ضمانت بازگشت به ازای هرنفر50میلیون تومان وجه نقدیاضمانت بانکی به همین مبلغ می باشد.

اصل مدارک مسافرین تازمان بازگشت از سفر نزد شرکت پرستوسیر باقی خواهد ماند.

مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هرنوع ممنوعیت خروج ازکشور برعهده مسافر می باشد،در غیراینصورت مسئول هزینه های مربوط خواهد شد.

تور ایتالیا