• قیمت: ۷٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان
  • مدت : ۶ شب و ۷ روز

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتل قیمت دو تخته قیمت یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت
(Lara hadrianus(antalya
ALL ۷٫۳۴۰٫۰۰۰ ۹٫۶۴۵٫۰۰۰ ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ ۵٫۴۹۰٫۰۰۰
(Belkon(antalya
ALL ۷٫۴۷۰٫۰۰۰ ۹٫۸۶۰٫۰۰۰ ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ ۵٫۴۹۰٫۰۰۰
(Nazar beach(antalya
ALL ۷٫۴۷۰٫۰۰۰ ۹٫۸۶۰٫۰۰۰ ۵٫۹۹۰٫۰۰۰ ۵٫۴۹۰٫۰۰۰
(Armas gul beach(antalya
ALL ۸٫۶۶۰٫۰۰۰ ۱۲٫۷۱۵٫۰۰۰ ۶٫۵۸۰٫۰۰۰ ۵٫۴۹۰٫۰۰۰
(Transatlantik(antalya
UALL ۹٫۱۲۰٫۰۰۰ ۱۳٫۵۷۰٫۰۰۰ ۶٫۸۱۰٫۰۰۰ ۵٫۴۹۰٫۰۰۰
(Kervansaray lara(antalya
UALL ۹٫۶۵۰٫۰۰۰ ۱۳٫۴۲۵٫۰۰۰ ۷٫۰۷۵٫۰۰۰ ۵٫۴۹۰٫۰۰۰
(Karmir resort(antalya
ALL ۱۰٫۱۸۰٫۰۰۰ ۱۵٫۵۳۰٫۰۰۰ ۷٫۳۴۰٫۰۰۰ ۵٫۴۹۰٫۰۰۰
(Imperial sunland(antalya
UALL ۱۰٫۳۷۵٫۰۰۰ ۱۵٫۸۹۵٫۰۰۰ ۷٫۴۴۰٫۰۰۰ ۵٫۴۹۰٫۰۰۰
(Amara prestige(antalya
UALL ۱۰٫۴۴۰٫۰۰۰ ۱۶٫۳۴۰٫۰۰۰ ۷٫۴۷۰٫۰۰۰ ۵٫۴۹۰٫۰۰۰
(Dosinia luxury resort(antalya
UALL ۱۰٫۵۷۵٫۰۰۰ ۱۶٫۲۶۰٫۰۰۰ ۷٫۵۴۰٫۰۰۰ ۵٫۴۹۰٫۰۰۰
(Orange county (Belek
UALL ۱۰٫۷۷۰٫۰۰۰ ۱۸٫۶۸۰٫۰۰۰ ۷٫۶۳۵٫۰۰۰ ۵٫۴۹۰٫۰۰۰
(Ramada plaza(Bangkok
UALL ۱۰٫۷۷۰٫۰۰۰ ۱۵٫۲۶۰٫۰۰۰ ۷٫۶۳۵٫۰۰۰ ۵٫۴۹۰٫۰۰۰
(Amara premier palace (Antalya
UALL ۱۰٫۴۴۰٫۰۰۰ ۱۶٫۳۴۰٫۰۰۰ ۷٫۴۷۰٫۰۰۰ ۵٫۴۹۰٫۰۰۰
(Avantgarde resort(antalya
UALL ۱۰٫۵۷۵٫۰۰۰ ۱۶٫۲۹۰٫۰۰۰ ۷٫۵۴۰٫۰۰۰ ۵٫۴۹۰٫۰۰۰
(Orange county (Kemer
UALL ۱۰٫۷۷۰٫۰۰۰ ۱۸٫۶۸۰٫۰۰۰ ۷٫۶۳۵٫۰۰۰ ۵٫۴۹۰٫۰۰۰
(Ramada plaza(Bangkok
UALL ۱۰٫۷۷۰٫۰۰۰ ۱۵٫۲۶۰٫۰۰۰ ۷٫۶۳۵٫۰۰۰ ۵٫۴۹۰٫۰۰۰
(Amara premier palace (Antalya
UALL ۱۰٫۸۴۰٫۰۰۰ ۱۶٫۷۵۰٫۰۰۰ ۷٫۶۷۰٫۰۰۰ ۵٫۴۹۰٫۰۰۰
(Avantgarde resort(antalya
UALL ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۷٫۶۱۰٫۰۰۰ ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ ۵٫۴۹۰٫۰۰۰
(Orange county (Kemer
UALL ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۹٫۸۳۵٫۰۰۰ ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ ۵٫۴۹۰٫۰۰۰
(Crystal water world(antalya
UALL ۱۱٫۷۶۰٫۰۰۰ ۲۰٫۸۴۰٫۰۰۰ ۸٫۱۳۰٫۰۰۰ ۵٫۴۹۰٫۰۰۰
(Grand park kemer(antalya
ALL ۱۱٫۷۶۰٫۰۰۰ ۱۷٫۶۷۵٫۰۰۰ ۸٫۱۳۰٫۰۰۰ ۵٫۴۹۰٫۰۰۰
(Baia lara(antalya
UALL ۱۳٫۰۸۰٫۰۰۰ ۱۹٫۰۴۰٫۰۰۰ ۸٫۷۹۰٫۰۰۰ ۵٫۴۹۰٫۰۰۰
(Delphin diva(antalya
UALL ۱۳٫۴۸۰٫۰۰۰ ۱۹٫۶۹۰٫۰۰۰ ۸٫۹۹۰٫۰۰۰ ۵٫۴۹۰٫۰۰۰
(Miracle resort(Antalya
UALL ۱۳٫۵۴۵٫۰۰۰ ۱۹٫۸۰۰٫۰۰۰ ۹٫۰۲۵٫۰۰۰ ۵٫۴۹۰٫۰۰۰
(Delphin palace(kushadasi
UALL ۱۳٫۵۴۵٫۰۰۰ ۱۹٫۸۰۰٫۰۰۰ ۹٫۰۲۵٫۰۰۰ ۵٫۴۹۰٫۰۰۰
(Delphin be grand(antalya
UALL ۱۴٫۲۷۰٫۰۰۰ ۲۰٫۹۸۵٫۰۰۰ ۹٫۳۸۵٫۰۰۰ ۵٫۴۹۰٫۰۰۰
(Granda luxury belek(antalya
UALL ۱۴٫۴۰۰٫۰۰۰ ۲۲٫۲۸۰٫۰۰۰ ۹٫۴۵۰٫۰۰۰ ۵٫۴۹۰٫۰۰۰
(Delphin imperial lara(antalya
UALL ۱۴٫۴۷۰٫۰۰۰ ۲۱٫۳۱۰٫۰۰۰ ۹٫۴۸۵٫۰۰۰ ۵٫۴۹۰٫۰۰۰
(Titanic beach lara(antalya
UALL ۱۵٫۳۹۰٫۰۰۰ ۲۲٫۸۲۰٫۰۰۰ ۹٫۹۴۵٫۰۰۰ ۵٫۴۹۰٫۰۰۰
(Royal wings(antalya
UALL ۱۵٫۳۹۰٫۰۰۰ ۲۲٫۸۲۰٫۰۰۰ ۹٫۹۴۵٫۰۰۰ ۵٫۴۹۰٫۰۰۰
(Titanic deluxe belek(antalya
UALL ۱۵٫۵۲۵٫۰۰۰ ۲۳٫۰۴۰٫۰۰۰ ۱۰٫۰۱۵٫۰۰۰ ۵٫۴۹۰٫۰۰۰
(Royal adam & eve(antalya
UALL ۱۵٫۵۲۵٫۰۰۰ ۲۳٫۰۴۰٫۰۰۰ N/A ۵٫۴۹۰٫۰۰۰
(Ice green palace(antalya
ALL ۱۵٫۵۹۰٫۰۰۰ ۲۳٫۱۴۵٫۰۰۰ ۱۰٫۰۴۵٫۰۰۰ ۵٫۴۹۰٫۰۰۰
(Rixos sungate(antalya
UALL ۱۶٫۳۸۰٫۰۰۰ ۲۹٫۶۲۵٫۰۰۰ ۱۰٫۴۴۰٫۰۰۰ ۵٫۴۹۰٫۰۰۰
(Susei resort(Antalya
UALL ۱۶٫۷۱۰٫۰۰۰ ۲۴٫۹۸۰٫۰۰۰ ۱۰٫۶۰۵٫۰۰۰ ۵٫۴۹۰٫۰۰۰
(kaya palazo(Antalya
UALL ۱۸٫۰۳۰٫۰۰۰ ۲۷٫۱۴۰٫۰۰۰ ۱۱٫۲۶۵٫۰۰۰ ۵٫۴۹۰٫۰۰۰
(Royal seginus(antalya
UALL ۱۸٫۳۶۰٫۰۰۰ ۲۷٫۶۸۰٫۰۰۰ ۱۱٫۴۳۰٫۰۰۰ ۵٫۴۹۰٫۰۰۰
(Royal holiday(antalya
UALL ۱۸٫۳۶۰٫۰۰۰ ۲۷٫۶۸۰٫۰۰۰ ۱۱٫۴۳۰٫۰۰۰ ۵٫۴۹۰٫۰۰۰
(Rixos premium belek(antalya
UALL ۲۰٫۶۷۰٫۰۰۰ ۳۸٫۵۲۰٫۰۰۰ ۱۲٫۵۸۵٫۰۰۰ ۵٫۴۹۰٫۰۰۰

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت با پرواز سان اکسپرس، ترانسفر فرودگاهی، 6 شب اقامت در هتل، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی ( زیر 60 سال) 

توضیحات تور:

در هتلهای رویال هالیدی، وینگز، سگینوس کودک بالای 7 سال و در هتلهای کارمیر و کنکرد کودک بالای 9 سال بزرگسال محسوب می شود.

استفاده از راهنما خارج از برنامه تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد .

هنگام ثبت نام پرداخت 50% مبلغ تور الزامی است.

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار به عهده مسافر می باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال 400 هزار تومان می باشد.

بار مجاز مسافر 30 کیلوگرم می باشد.

تمامی نرخ ها بر حسب تومان می باشد.

تاریخ برگزاری: 10 و 11 و 12 مرداد

 

 

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: