• قیمت: 770.000 تومان
  • مدت : 2 شب و 3 روز

اطلاعات تور 

مدت سفر = 3 روزه زمینی

ساعت رفت / برگشت = ساعت رفت 05:00 ساعت برگشت حدود 21:00

محل اقامت = هتل 4 ستاره پارسیان آزادی

وسیله نقلیه توریستی

وعده غذایی =  3 وعده صبحانه بوفه

تاریخ رفت =  1398/03/15

تاریخ برگشت = 1398/03/17