ثبت 52 اثر تاریخی ایران در یونسکو

پرونده ۵۲ اثر تاریخی  کشور در یونسکو     محمدحسن طالبیان  اظهار کرد: سهمیه سالیانه کشورمان برای ثبت جهانی آثار […]

تطهیر میراث فرهنگی جهانی برای هندوها

تطهیر هندوها در رودخانه یک مراث فرهنگی برای هند یک دسته از صحبت ها و گزارش ها پیرامن تطهیر هندوها […]

سال 2018 ایران ثبت جهانی ندارد

از دست رفتن فرصت ثبت میراث جهانی برای ایران در حالی که سازمان میراث فرهنگی که باید در ماه مارچ ۲۰۱۷ پرونده‌های […]

IUNC از ارسباران بازدید میکند

ارزیابان IUCN بازدید از جنگلهای ارسباران را شروع کردند   تیر ماه سال آینده در چهل و دومین نشست یونسکو […]