لاشه هواپیمای مسافرتی کجاست؟

جستجو برای یافتن لاشه هواپیمای سقوط کرده ادامه دارد   براساس گزارشهای جمع آوری شده با روشن شدن هوا و […]