اصلاح ساختار سازمان میراث فرهنگی

ارتباط صنایع دستی و گردشگری اصلاح ساختار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری امری ضروری به نظر می‌رسد رییس جامعه […]