افزایش گردگشر خارجی در آذربایجان شرقی

افزایش 6 درصدی ورود گردشگران خارجی به آذربایجان شرقی   آقای مرتضی آبداری مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و […]

حضور 243 هزار گردشگر خارجی در فارس

 سفر 243 هزار گردشگر خارجی به فارس در 6 ماه نخست امسال   شاپور رستمی،معاون امو گردشگری و زائرین استان […]

تاثیرات برجام بر گردشگری ایران

گردشگری ، کوتاه ترین پل به توسعه داخلی و آشتی با جهان   «دیپلماسی لبخند» و «سیاست درهای باز» دولت […]