تخریب 20 درصدی آثار باستانی کرمانشاه

تخریب آثار تاریخی شاخص استان کرمانشاه مطابق گزارشی که امروز سه شنبه ورخ 23/8/ به وسیله ی گزارشگرات ما از […]