تخریب هتل آرینا

ابلاغ حکم تخریب 3 طبقه هتل آرینا شمیرانات    مطابق با یکی از گزارشاتی که از خبرنگاران ما  تهیه شده  […]