ایرانی ها در ترکیه

2 میلیون و 188 هزار ایرانی در ترکیه    مطابق با یکی از گزارشانی که از وزارت فرهنگ و گردشگری […]