سال 2018 ایران ثبت جهانی ندارد

از دست رفتن فرصت ثبت میراث جهانی برای ایران در حالی که سازمان میراث فرهنگی که باید در ماه مارچ ۲۰۱۷ پرونده‌های […]