آذر مشهد

550,000
550,000
50,000
400,000

جواهری مشهد

750,000
750,000
100,000
400,000

کارن مشهد

790,000
790,000
120,000
400,000

عماد مشهد

820,000
820,000
150,000
400,000

کیانا مشهد

890,000
890,000
200,000
400,000

سی نور مشهد

1,020,000
1,020,000
280,000
400,000

آذر مشهد

550,000
550,000
50,000
400,000

جواهری مشهد

750,000
750,000
100,000
400,000

کارن مشهد

790,000
790,000
120,000
400,000

عماد مشهد

820,000
820,000
150,000
400,000

کیانا مشهد

890,000
890,000
200,000
400,000

سی نور مشهد

1,020,000
1,020,000
280,000
400,000

آذر مشهد

550,000
550,000
50,000
400,000

جواهری مشهد

750,000
750,000
100,000
400,000

کارن مشهد

790,000
790,000
120,000
400,000

عماد مشهد

820,000
820,000
150,000
400,000

کیانا مشهد

890,000
890,000
200,000
400,000

سی نور مشهد

1,020,000
1,020,000
280,000
400,000

تاریخ های برگزاری تور

آذر
 • دو تخته: 550,000
 • سه تخته: 550,000
 • شب اضافه: 50,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهری
 • دو تخته: 750,000
 • سه تخته: 750,000
 • شب اضافه: 100,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کارن
 • دو تخته: 790,000
 • سه تخته: 790,000
 • شب اضافه: 120,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
عماد
 • دو تخته: 820,000
 • سه تخته: 820,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 890,000
 • سه تخته: 890,000
 • شب اضافه: 200,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 1,020,000
 • سه تخته: 1,020,000
 • شب اضافه: 280,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آذر
 • دو تخته: 550,000
 • سه تخته: 550,000
 • شب اضافه: 50,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهری
 • دو تخته: 750,000
 • سه تخته: 750,000
 • شب اضافه: 100,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کارن
 • دو تخته: 790,000
 • سه تخته: 790,000
 • شب اضافه: 120,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
عماد
 • دو تخته: 820,000
 • سه تخته: 820,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 890,000
 • سه تخته: 890,000
 • شب اضافه: 200,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 1,020,000
 • سه تخته: 1,020,000
 • شب اضافه: 280,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آذر
 • دو تخته: 550,000
 • سه تخته: 550,000
 • شب اضافه: 50,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهری
 • دو تخته: 750,000
 • سه تخته: 750,000
 • شب اضافه: 100,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کارن
 • دو تخته: 790,000
 • سه تخته: 790,000
 • شب اضافه: 120,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
عماد
 • دو تخته: 820,000
 • سه تخته: 820,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 890,000
 • سه تخته: 890,000
 • شب اضافه: 200,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 1,020,000
 • سه تخته: 1,020,000
 • شب اضافه: 280,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

 • بلیت رفت قطار و برگشت هواپیما
 •  ۲شب و ۳روز اقامت در هتل همراه با صبحانه،ناهار،شام(طبق سرویس هتل)
 • بیمه مسافرتی 

توضیحات

 • تور به صورت چارتر بوده و هزینه پرداخت شده غیرقابل استرداد است.
 • امکان رزرو سایر هتل‌ها به درخواست مسافر وجود دارد.
 • طبق قوانین هتل‌ها و اقامتگاه‌ها، تحویل محل اقامت و اتاق ساعت 14:00 و تخلیه آن ساعت 12:00 صورت می‌گیرد.
 • نرخ کودک زیر 2سال 150.000 تومان می باشد.