سنتی اصفهان

650,000
630,000
650,000
450,000

پارت اصفهان

760,000
750,000
760,000
450,000

پارسیان عالی قاپو اصفهان

890,000
880,000
890,000
450,000

عباسی اصفهان

1,020,000
990,000
1,000,000
450,000

پارسیان کوثر اصفهان

1,150,000
1,120,000
1,150,000
450,000

آسمان اصفهان

1,350,000
1,300,000
1,350,000
450,000

سنتی اصفهان

650,000
630,000
650,000
450,000

پارت اصفهان

760,000
750,000
760,000
450,000

پارسیان عالی قاپو اصفهان

890,000
880,000
890,000
450,000

عباسی اصفهان

1,020,000
990,000
1,000,000
450,000

پارسیان کوثر اصفهان

1,150,000
1,120,000
1,150,000
450,000

آسمان اصفهان

1,350,000
1,300,000
1,350,000
450,000

سنتی اصفهان

650,000
630,000
650,000
450,000

پارت اصفهان

760,000
750,000
760,000
450,000

پارسیان عالی قاپو اصفهان

890,000
880,000
890,000
450,000

عباسی اصفهان

1,020,000
990,000
1,000,000
450,000

پارسیان کوثر اصفهان

1,150,000
1,120,000
1,150,000
450,000

آسمان اصفهان

1,350,000
1,300,000
1,350,000
450,000

تاریخ های برگزاری تور

سنتی
 • دو تخته: 650,000
 • سه تخته: 630,000
 • کودک با تخت: 650,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارت
 • دو تخته: 760,000
 • سه تخته: 750,000
 • کودک با تخت: 760,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان عالی قاپو
 • دو تخته: 890,000
 • سه تخته: 880,000
 • کودک با تخت: 890,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
عباسی
 • دو تخته: 1,020,000
 • سه تخته: 990,000
 • کودک با تخت: 1,000,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان کوثر
 • دو تخته: 1,150,000
 • سه تخته: 1,120,000
 • کودک با تخت: 1,150,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آسمان
 • دو تخته: 1,350,000
 • سه تخته: 1,300,000
 • کودک با تخت: 1,350,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی
 • دو تخته: 650,000
 • سه تخته: 630,000
 • کودک با تخت: 650,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارت
 • دو تخته: 760,000
 • سه تخته: 750,000
 • کودک با تخت: 760,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان عالی قاپو
 • دو تخته: 890,000
 • سه تخته: 880,000
 • کودک با تخت: 890,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
عباسی
 • دو تخته: 1,020,000
 • سه تخته: 990,000
 • کودک با تخت: 1,000,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان کوثر
 • دو تخته: 1,150,000
 • سه تخته: 1,120,000
 • کودک با تخت: 1,150,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آسمان
 • دو تخته: 1,350,000
 • سه تخته: 1,300,000
 • کودک با تخت: 1,350,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی
 • دو تخته: 650,000
 • سه تخته: 630,000
 • کودک با تخت: 650,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارت
 • دو تخته: 760,000
 • سه تخته: 750,000
 • کودک با تخت: 760,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان عالی قاپو
 • دو تخته: 890,000
 • سه تخته: 880,000
 • کودک با تخت: 890,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
عباسی
 • دو تخته: 1,020,000
 • سه تخته: 990,000
 • کودک با تخت: 1,000,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان کوثر
 • دو تخته: 1,150,000
 • سه تخته: 1,120,000
 • کودک با تخت: 1,150,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آسمان
 • دو تخته: 1,350,000
 • سه تخته: 1,300,000
 • کودک با تخت: 1,350,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

 • پرواز رفت و برگشت
 • 2 شب و 3 روز اقامت در هتل همراه با صبحانه
 • بیمه مسافرتی

توضیحات

 • تور به صورت چارتر بوده و هزینه پرداخت شده غیرقابل استرداد است.
 • امکان رزرو سایر هتل‌ها به درخواست مسافر وجود دارد.
 • طبق قوانین هتل‌ها و اقامتگاه‌ها، تحویل محل اقامت و اتاق ساعت 14:00 و تخلیه آن ساعت 12:00 صورت می‌گیرد.
 • جهت گشت و ترانسفر رفت و برگشت و پرداخت ورودیه‌ها، مبلغ یکصد و هفتاد هزار تومان (210،000) اضافه می‌شود.
 • گشت شامل: پل خواجو، آتشگاه، مسجد امام، مسجد شیخ لطف‌اله، منار جنبان، کاخ عالی قاپو و کلیسای وانک