معرفی انواع ویزا

  • ویزای تجاری:برای تجارت در مقصدموردنظر

  • ویزای بلند مدت:ویزای مهاجرتی،دانشجوئی،پزشکی و تجاری

  • ویزای ترانزیت: مدت زمان این وبزا باید کمتر از 24 ساعت باشد.

  • ویزای توریستی: برای اشخاصی که هدف گردشگری دارند صادر می شود.

  • ویزای درمان: برای معالجه و درمان در کشور مقصد با توجه به شرایط بیمار و امکان همراهی فقط یک نفر.

  • ویزای ملاقات دوستان و اقوام: برای اکثر کشورها نوع ویزای صادر شده مشابه مورد قبلی هست فقط مدارکی که به سفارت ارائه می کنیم قدری متفاوت هست و امکان گرفتن ویزا هم بیشتراست.

تعداد دفعات ورود ویزاهای مختلف

یک بار ورود یا سینگل:بعد از یکبار ورود و خروج به صورت اتوماتیک فاقد اعتبار میشه حتی در صورتیکه هنوز اعتبار داشته باشد.

دوبار ورود یا دبل:در طول مدت زمان اعتبار ویزا اجازه دوبار ورود به کشور مقصد را دارید.

چندبارورورد یا مولتیپل:تا پایان زمان تاریخ اعتبار به تعدادنامحدوداجازه ورود و خروج دارید.

ویزای ترانزیت فرودگاهی: دربعضی ازکشورها حتی برای تعویض هواپیما درفرودگاه اون کشور این ویزا موردنیازاست. با این نوع ویزا اجازه خارج شدن از فرودگاه حتی برای چند دقیقه رو هم ندارید،فقط مجوز خارج شدن ازهواپیما رفتن به سالن ترانزیت و سوارشدن به هواپیما به مقصدکشوربعدی که ویزای آن کشور باید اعتبارداشته باشد را دارید،اکثرکشورهای اروپا و آمریکا و انگلیس این قانون را برای ایرانیان دارند.

 

نکات مهم بعداز دریافت ویزا

بعد از چک کردن موارد بالا(معمولا ویزاها یک بار ورود هستند)دونکته دیگه که باید دقت کنید یکی بازه زمانی اعتبار ویزاودوم تعدادروزی که اجازه حضور در اون کشور رو دارید چون ممکنه اعتبار ویزا دو ماه باشه ولی مدت اقامت در اون کشور فقط 15 روز باشه که بعد از این تعداد روزاقامت در کشورمقصد به صورت اتوماتیک ویزای شما باطل خواهد شد.

مدت زمان اعتبار ویزا روز و ساعت ورود خروج ازکشور مقصد را هم شامل می شود.

درصورت اخذ ویزای بلند مدت مولتیپل یا ویزا بااعتبار6ماه نهایتا 90 روز اجازه اقامت خواهید داشت.

تحت هیچ شرایطی نمی توانید زودتر از تاریخ اعتبار درج شده روی ویزا (حتی 1 ساعت)وارد کشورمقصد شوید.شما می توانید رزرو پرواز را برای یک روز قبل از تاریخ شروع ویزا هم بگیرید ولی باید پروازی را انتخاب کنید که روز ورودش به کشور مقصد با روز شروع اعتبار ویزای شما یکی باشد.