• شروع قیمت از: 65.000
  • مدت : 1 روز

کاخ سعدآباد ، بازار تجریش ، امام زاده صالح ، باغ فردوس ، موزه زمان                                                           65/000

ری گردی (ابن بابویه ، چشمه علی ، برج طغرل ، شاه عبدالعظیم)                                                                   75/000

کاخ گلستان ، بازار تهران ، موزه جواهرات ، عمارت مسعودیه                                                                            75/000

باغ گیاه شناسی ، دریاچه خلیج فارس ، شهرک سینمایی غزالی                                                                         95/000

کاخ سعدآباد ، بازار تجریش ، امام زاده صالح ، پل طبیعت ، برج میلاد                                                             125/000

کاخ سعدآباد ، کاخ نیاوران ، موزه زمان ، پل طبیعت ، برج میلاد                                                                       180/000

موزه رضا عباسی ، موزه هنرهای ملی ایران ، موزه ملک ، خانه مقدم ، میدان مشق ،  سردر باغ ملی                 160/000

توضیحات:

تورهایی که شامل موزه جواهرات میشود از شنبه تا سه شنبه هر هفته برگزار میشود و مابقی تورها آخر هفته ها برگزار میشود.