• قیمت: 80.000
  • مدت : 1 روز

زمان حرکت:پنجشنبه و جمعه هر هفته ساعت 06:00 صبح

محل حرکت: میدان آرژانتین ، ابتدای خیابان الوند

وسیله نقلیه: میدل باس

فاصله تا جاذبه: حدود 106 کیلومتر به مدت 3 ساعت 

نوع فعالیت: پیاده روی از میان باغات روستای شهرستانک، دیدار از کاخ ناصری و مناظر جاده چالوس

خدمات:صبحانه 

قیمت:80.000

استان مورد بازدید: البرز