• قیمت: 330.000 تومان
  • مدت : 2 شب و 3 روز
  • خدمات تور : 2 شب و 3 روز اقامت/ صبحانه / بلیط قطار

هتل

2 تخته

3 تخته

کودک 2-6

بهشت

350.000 تومان

330.000 تومان

125.000 تومان

پرشین گلف

380.000 تومان

360.000 تومان

125.000 تومان

آرمان

390.000 تومان

365.000 تومان

125.000 تومان

سان سیتی

390.000 تومان

360.000 تومان

125.000 تومان

ریحان

395.000 تومان

380.000 تومان

125.000 تومان

پرشیا

410.000 تومان

400.000 تومان

125.000 تومان

کیمیا4

500.000 تومان

500.000 تومان

125.000 تومان

آرکا

510.000 تومان

500.000 تومان

125.000 تومان

خلیج فارس

520.000 تومان

498.000 تومان

125.000 تومان

رویال

530.000 تومان

460.000 تومان

125.000 تومان

آتامان

550.000 تومان

490.000 تومان

125.000 تومان

آرمان – نوساز

710.000 تومان

610.000 تومان

125.000 تومان