• قیمت: 100.000
  • مدت : 1 روز

زمان حرکت:پنجشنبه و جمعه هر هفته ساعت 05:00 صبح 

محل حرکت: میدان آرژانتین،ابتدای خیابان الوند

وسیله نقلیه: میدل باس

نوع فعالیت: پیاده روی در کنار دریاچه و سد خاکی سقالکسار،پیاده روی در روستای ماسوله،بازدید از سد منجیل

خدمات:صبحانه 

قیمت:100.000

استان مورد بازدید:گیلان