• شروع قیمت از: 120.000
  • مدت : 1 روز

زمان حرکت:پنجشنبه و جمعه هر هفته ساعت 04:30 صبح 

محل حرکت: میدان آرژانتین،ابتدای خیابان الوند

وسیله نقلیه: میدل باس

نوع فعالیت: پیاده روی در تپه ها و شن های روان در کویر مرنجاب،دریاچه نمک،بازدید از چاه دستکن و کاروان عباسی 

خدمات:صبحانه 

قیمت:120.000

استان مورد بازدید: اصفهان