• شروع قیمت از: 135.000
  • مدت : 1 روز

زمان حرکت:پنجشنبه و جمعه هر هفته ساعت 05:00 صبح 

محل حرکت: میدان آرژانتین،ابتدای خیابان الوند

وسیله نقلیه: میدل باس

نوع فعالیت: جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور و رودخانه اسکلیم رود

خدمات:صبحانه و ناهار 

قیمت:130.000

استان مورد بازدید: مازندران