• شروع قیمت از: 165.000تومان
  • مدت : 1 شب

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتل قیمت دو تخته قیمت یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت
165.000تومان 165.000تومان 50.000تومان
خانه تاریخی نگین کاشان
175.000تومان 210.000تومان 175.000تومان 50.000تومان
خانه مرشدی کاشان
200.000تومان 200.000تومان 50.000تومان
سرای عامری ها کاشان
240.000تومان 290.000تومان 240.000تومان 50.000تومان

خدمات تور:

بلیت رفت و برگشت قطار – 1 شب اقامت 

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: