• قیمت: 3.650.000 تومان
  • مدت : 7 شب و 8 روز

توضیحات:

7 شب عراق ( 5 شب کربلا – 2 شب نجف – زیارت کاظمین و سامرا رایگان)

هتلها نزدیک و درجه یک می باشد .

عوارض و شام رفت با زائر می باشد.

 

چهارشنبه 13 شهریور 4.450.000 تومان

پنج شنبه 14 شهریور 4.450.000 تومان

شنبه 16  شهریور 4.450.000 تومان

پنج شنبه 21 شهریور 3.650.000 تومان

جمعه 22 شهریور 3.650.000 تومان

یک شنبه 24 شهریور 3.650.000 تومان

دو شنبه 25 شهریور 3.650.000 تومان

سه شنبه 26 شهریور 3.650.000 تومان

چهار شنبه 27 شهریور 3.650.000 تومان