• قیمت: هرشب نفری 350,000
  • مدت : 3 شب و 4 روز

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتل قیمت اتاق دو تخته(هرشب نفری) قیمت اتاق سه تخته(هرشب نفری) قیمت اتاق کانکت(هرشب نفری) تایخ های ورود
هتل بزرگ شیراز
HB 350,000 350,000 350,000 از 29 اسفند تا 11 فرودین

توضیحات:

اتاق ها بصورت هرشب نفری محاسبه میگردد و حداقل به صورت 3شب رزرو میشود.

تاریخ های رزرو از 1395/12/29 الی 1396/01/11 

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: