• قیمت: 135.000
  • مدت : 1 روز

زمان حرکت:جمعه 1396/06/10  ساعت 04:30 صبح

محل حرکت: ضلع جنوب غربی میدان ونک

وسیله نقلیه: وسیله نقلیه توریستی

فاصله تا جاذبه: حدود 240 کیلومتر به مدت 6 ساعت

نوع فعالیت: طبیعت کوهستانی منطقه الموت، قلعه تاریخی گازرخان (قلعه حسن صباح)، بازدید از نگین الموت دریاچه اوان، رودخانه شاهرود

خدمات:صبحانه و ناهار

قیمت:135.000