• قیمت: 160.000 تومان
  • مدت : 1 روز

توضیحات تور:

تور یک روزه

ابیانه باغ قین گشت در کوچه باغ های روستای سرخ رنگ ابیانه ، مسجد و کوه حاجتگاه ، آتشکده هارپاک ، مسجد جامع ، البسته سنتی مردم

رفت وبرگشت با اتوبوس توریستی با صبحانه و پذیرایی