• قیمت: 322.000 تومان
  • مدت : 2 روز و 1 شب
  • تاریخ برگزاری : 1398/01/14

سفر 2 روزه (2 روز و 1 شب)

جاذبه‌ها:

پیاده روی در تور جنگل ابر، برپایی آتش و نوشیدن چای ذغالی، بازدید از آبشار آلوچال در تور جنگل ابر، بازدید از آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی، آرامگاه بایزید بسطامی در تور جنگل ابر، آبشار مجن

اطلاعات حرکت:

محل حرکت:           میدان آرژانتین ابتدای خیابان الوند

زمان حرکت:          چهارشنبه 1398/01/14 – ساعت 05:00 صبح

وسیله نقلیه اصلی: میدل باس

وسیله نقلیه محلی: نیسان

استان مورد بازدید: سمنان

برنامه سفر:

روز 1

در تور جنگل ابر ، صرف صبحانه، بازدید از آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی ، صرف ناهار در طبیعت جنگل ابر ، پیاده روی اختیاری تا آبشار آلوچال ( حدود 2 ساعت )، صرف شام و اقامت در خانه محلی

روز 2

صرف صبحانه ، حرکت به سمت آبشار مجن، پس از بازدید از آبشار حرکت به سمت بسطام، بازدید از آرامگاه بایزید بسطامی، صرف ناهار و بازگشت به تهران

سهم آژانس 4 وعده غذا شامل:  2 وعده صبحانه، 1 وعده ناهار، 1 وعده شام

سهم آژانس:  2 بار میان‌وعده

سهم مسافر 1 وعده غذا شامل:  1 وعده ناهار