• قیمت: 170.000 تومان
  • مدت : 1 روز

خدمات تور:

اتوبوس ویژه توریستی – پذیرایی – راهنما  – بیمه مسافرتی – بازدید از خانه بروجردی و خانه طباطبایی
–  مراسم گلابگیری قمصر

 

زمان برگزاری:  هر جمعه تا آخر خرداد ماه