• قیمت: 720.000 تومان
  • مدت : 2 شب / 3 شب

خدمات:

بلیط رفت و برگشت ، صبحانه

جهت درخواست گشت مبلغ 150.000 تومان اضافه می گردد.

احتمال افزایش نرخ بر اساس انتخاب روز و تاریخ وجود دارد.

تمامی نرخ ها بر حسب تومان می باشد.