• قیمت: 770.000 تومان
  • مدت : 2 شب و 3 روز

اطلاعات تور 

مدت سفر =  3 روزه زمینی

ساعت رفت / برگشت =  ساعت رفت 05:00 ساعت برگشت حدود 21:00

محل اقامت =  هتل 4 ستاره پارسیان آزادی 

وسیله نقلیه توریستی 

وعده غذایی =  3 وعده صبحانه بوفه 

تاریخ رفت =  1398/03/15

تاریخ برگشت =  1398/03/17