• قیمت: 375.000 تومان
  • مدت : 2 روز و 1 شب
  • تاریخ برگزاری : 1397/08/23
  • خدمات تور : سهم آژانس  4 وعده غذا شامل: 2 وعده صبحانه، 1 وعده ناهار، 1 وعده شام،  2 میان وعده
    سهم مسافر 1 وعده غذا شامل: 1 وعده ناهار

    وسیله نقلیه: اتوبوس VIP / نیسان
    بازدید از روستای جنگلی گیلانده، پیماش مسیر کنار رودخانه خروشان در دل جنگل، بازدید از آبشار ویسادار، بازدید از ساحل دریای خزر

خدمات:

 سهم آژانس 4 وعده غذا شامل: 2 وعده صبحانه، 1 وعده ناهار، 1 وعده شام،  2 میان وعده
سهم مسافر 1 وعده غذا شامل: 1 وعده ناهار

 

بازدید از روستای جنگلی گیلانده، پیماش مسیر کنار رودخانه خروشان در دل جنگل، بازدید از آبشار ویسادار، بازدید از ساحل دریای خزر

اطلاعات تور:

روز 1

حرکت شب رو از میدان آرژانتین

روز 2

صرف صبحانه در طبیعت، حرکت به سمت روستای جنگلی گیلانده، حرکت به سمت ییلاقات جنگلی کنار رودخانه خروشان در دل جنگل(پیاده روی روز اول 8 ساعت)، رسیدن به خانه محلی|، صرف شام و شب نشینی دور آتش

روز 3

صرف صبحانه در خانه محلی ، حرکت در مسیر رودخانه به سمت آبشار ویسادار(پیاده روی روز دوم 6 ساعت)، بازدید از آبشار ویسادار، حرکت با نیسان تا اتوبوس، صرف ناهار در رستوران، بازدید از ساحل دریای خزر در صورت وجود زمان، بازگشت به سمت تهران

زمان حرکت: چهارشنبه 1397/08/23 – ساعت 22:00

وسیله نقلیه اصلی:اتوبوس VIP،نیسان

محل حرکت:میدان آرژانتین – ابتدای خیابان الوند