• قیمت با تخفیف: 490.000 تومان2 شب و 3 روز

هتل

2 تخته

3 تخته

2 شب

3 شب

2 شب

3 شب

فرهاد/ با صبحانه

490.000 تومان

520.000 تومان

490.000 تومان

520.000 تومان

سعدی

540.000 تومان

585.000 تومان

540.000 تومان

585.000 تومان

هتل آپارتمان پارادایس

560.000 تومان

615.000 تومان

560.000 تومان

616.000 تومان

سراج

590.000 تومان

670.000 تومان

590.000 تومان

670.000 تومان

ابریشم

610.000 تومان

690.000 تومان

600.000 تومان

680.000 تومان

کارن

630.000 تومان

720.000 تومان

630.000 تومان

720.000 تومان

سهند 2

460.000 تومان

775.000 تومان

460.000 تومان

775.000 تومان

نسیم

660.000 تومان

780.000 تومان

660.000 تومان

780.000 تومان

آوینا 4*

780.000 تومان

950.000 تومان

780.000 تومان

950.000 تومان

کیانا 4*

840.000 تومان

1.050.000 تومان

840.000 تومان

1.050.000 تومان

الماس 1

900.000 تومان

1.120.000 تومان

900.000 تومان

1.120.000 تومان

قصر طلایی / با صبحانه

1.000.000 تومان

1.255.000 تومان

920.000 تومان

 1.160.000تومان