سفر به اصفهان

دیدنی های سفر به اصفهان(قسمت اول) – نصف جهان

  “شهری است بر هامون نهاده، آب و هوایی خوش دارد و هرجا که ده گز چاه فرو برند آبی […]